Kallelser & Protokoll

Du måste logga in/registrera dig och vara medlem för att kunna öppna dokument och ladda ner dom i PDF format.

2017-05-14 Kallelse, Dagordning, Verksamhetsrapport m.m.
Mötes dokument

 2017-04-11 Kallelse
Dagordning styrelsemöte

2016-05-22 Kallelse
Dagordning styrelsemöte
Dagordning årsmöte
Motion no1
Motion no2

2016-05-22 Protokoll
Protokoll styrelsemöte
Protokoll årsmöte
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Kassaredogörelse
Protokoll konstutierandemöte

Jakt

2017 

Söndagen 15 oktober kl. 12.00 städar vi gemensamt  jaktboden.
Måndagen 16 oktober klockan 07.00 drar vi igång jakten, Samling vid sjön. 

Tilldelning i år 3 vuxna 2 kalvar

Ring eller sms´a till Oscar 073-838 04 82 om du har funderingar kring detta.

Väl mött.

Jaktlag 1:a vecka 2014
FOTO: GÖRAN PERSSON/FILIPSTADS TIDNING

 


Jägareförbundet Värmlands klövviltsgrupps rekommendationer för älgjakt
 

Läs mer: Jakt

Stadgar

Du måste logga in/registrera dig och vara medlem för att kunna öppna stadgarna och ladda ner dom i PDF format.

Jaktregler

Säkerhetsföreskrifter
- Alla jaktdeltagare skall bära röda hattband eller motsvarande synlig klädsel.
- Vid all förflyttning skall vapnet bäras plundrat och öppet/brutet.
- Laddning av vapen får endast ske på passet.
- Passkytt måste informera sig om var passgrannarna står.
- Skott får ej avlossas mot grannskyttars pass eller inom markerade säkerhetsvinklar.
- Passkytt har själv att avgöra då skott i övrigt kan lossas.
- Skott skall ske mot godtagbart kulfång.
- Djur får ej påskjutas om hund befinner sig inom riskzon.
- Djur får ej påskjutas om när hundförare är i närheten.
- Pass får ej under inga omständigheter lämnas förutom på jaktledarens direkta uppmaning.
- Efter signal/meddelande om avbruten jakt får skott ej lossas.
- Före passet lämnas, skall PATRON UR göras.

Vidare gäller
 - Jaktkort, vapenlicens och försäkringsbevis skall medföras under jakten.
- Jägare skall ha kontrollskjutit vapnet inför jakten.
- Förflyttning till passen skall ske så tyst som möjligt.
- Rapport skall göras om skott, fällt vilt och viltobservationer.
- Radiosamband sker på 155 Mhz på kanal som meddelats av jaktledaren vid morgonsamling.

Påskjutet djur
- Påskjutet djur som försvinner utom synhåll för skytten skall betraktas som skadskjutet.
- Rapport om påskjutet djur skall ske till jaktledaren via radio snarast möjligt.
- Efter avlossats skott råder absolut skjutförbud på annat djur än påskjutet djur inom jaktledarområdet.
- Avfångningsskott skall ske från passet, passkytt får inte på några villkor lämna sitt pass för att spåra eller på annat sätt leta efter det påskjutna djuret utan jaktledarens medgivande.
- Skottplatsundersökning och eftersök görs av utsett eftersöksekipage (hund, hundförare, skytt).
- Håll noga reda på skottplats och flyktväg.
- Stanna på passet till eftersöksekipaget kommer.
- Märk ut skottplatsen efter avslutad såt eller på jaktledarens order.
- Efter varje såt skall varje skott redovisas till jaktledningen.

Styrelse & årsmöte

Du måste logga in/registrera dig och vara medlem för att kunna öppna dokument och ladda ner dom i PDF format.

Fler artiklar...

  1. Resultat
  2. Jaktmiddag